سیستمی را در نظر بگیرید که قرار است در یک منطقه یا فضای صنعتی، کلیه فرآیندهای صنعتی را در همان مکان و یا از راه دور کنترل کند. این سیستم میخواهد کلیه داده های سنسورها، ولوها، محرکها و تجهیزات صنعتی را به شکل Real-Time (بلادرنگ) جمع آوری کرده، آنها را مانیتور نموده و بر اساس پارامترهای تعریف شده در خود، تصمیمات خاصی را برای کنترل صحیح کلیه بخشها بگیرد. چنین سیستمی به عنوان سیستم اسکادا (SCADA) شناخته می شود.

برای جمع اوری اطلاعات بر خط فراِیند تولید و امکان ارسال  وصدور فرامین سوپر وایزی از پشت کامپیوتر  با دسترسی وب از خصوصیات این سیستم ها می باشد 

تاریخچه سیستم SCADA

– دهه ۱۹۵۰ میلادی

کنترل کارخانه‌های صنعتی از طریق پردازنده‌ها، عملاً در دهه ۱۹۵۰ به واقعیت تبدیل شد. نفت و گاز، صنایع تولیدی و کاربردی، بیشترین سهم را در استفاده از این تکنولوژی‌های جدید بردند.

– دهه ۱۹۶۰ میلادی

حدود یک دهه بعد تله متری به صحنه آمد تا قابلیت‌های کنترل از راه دور بیشتری را به وسیله ارتباطات خودکار شده و انتقال داده به منظور کنترل از راه دور مکان‌ها، عرضه کند.

– دهه ۱۹۷۰ میلادی

‫یک دهه بعدتر اصطلاح اسکادا به همراه ریزپردازنده‌ها و PLCها به کار ‌رفت که برای کنترل و نظارت بر فرآیندهای خودکار شده و در مقیاس‌های بزرگتر پیش از خود، استفاده ‌شدند.

‫اسکادا تا قبل از آن هم وجود داشته اما عملیاتی نبوده است! آن زمان و در آن ساز و کار ماشین‌آلات عظیم و کامپیوترهای واقعاً سریعی بودند و ‫از آنجایی که شبکه‌ها به شکل کنونی رواج نداشتند، واحدهایی مستقل به شمار می‌رفتند.

– دهه ۱۹۹۰ میلادی

‫در دو دهه بعد، دهه‌های 80 و 90، با کوچکتر شدن ‫سیستم‌های کامپیوتری، ظهور  شبکه‌های محلی یا LAN ‫و نرم‌افزارهای HMI، سیستم‌های اسکادا قادر شدند تا به سیستم‌های مرتبط متصل شوند.

‫اما متاسفانه ارتباطات دستگاهها در آن زمان به شکل اختصاصی بودند، ‫به این معنی که برقراری ارتباط به جز با سیستم‌های تعریف شده مجاز نبود.