خدمات انفورماتیک صنعتی برای نوسازی ماشین آلات قدیمی کارخانجات

هرچند که پیشرفت انفورماتیک در 30 سال گذشته غیر قابل توصیف است، لیکن هنوز در کارخانجات، ماشینآلات صنعتی قدیمی با کامپیوترهای صنعتی دارای برنامههای تحت DOS6.2 و Win3.1 کار میکنند. نگهداری و تعمیر چنین دستگاههایی از دغدغههای جدی مدیران صنایع میباشد. تعداد مهندسان جوانی که بتوانند روی چنین سیستمهای قدیمی خدمات فنی ارائه دهند،انگشت شمار است. پیشنهاد ما انجام پروژه نوسازی برای بخش کامپیوتری چنین ماشین آلاتی است که از نظر مکانیکی از یک طراحی طلایی برخورداراند 

 

 و میتوانند برای سالهای آتی بخوبی در زنجیره خط تولید بکار گرفته شوند. ارتقاء سخت افزاری و نرمافزاری سیستمهای کامپیوتری ماشینآ، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که موجبات قابل تهیه بودن قطعات یدکی را برای چنین سیستمهایی تضمین میکند. پس قبل از اینکه فرصت از دست برود، لازم است تا به روز رسانی بخش انفورماتیک دستگاهها و ماشینآلات صنعتی را انجام دهید.