سوالات متداول

محتوا

محتوا

یک نرم افزار برنامه نویسی مستقل از سازندگان سخت افزار است که بوسیه ان میتوان PLC  های برندهای مختلف را برنامه نویسی کرد بر پایه استاندارد  IEC 61131-3 و از پنج زبان IL,ST,LD,FBD,SFC پشتیبانی میکند.