آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

پروژه:
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانغربی
تاریخ اجرا:
1397
محل پروژه:
ارومیه
طراح:
مهندس عباس رضایی آشتیانی

درباره پروژه

طراحی و برنامه نویسی سیستم مانیتورینگ برای تصفیه خانه آب سلماس و آب ارومیه با استفاده از نرم افزار WinCC V 7.4