شرکت بهچرب فرآیند شیمی

پروژه:
شرکت بهچرب فرآیند شیمی
تاریخ اجرا:
1398
محل پروژه:
ممقان-شهرک صنعتی سلیمی
طراح:
نگین اتوماسیون صنعتی تبریز

درباره پروژه

سیستم کنترل و مانیتورینگ صنعتی خط تولید اسیدهای چرب و گلیسیرین