شرکت الیاف کائولن ارس

پروژه:
شرکت الیاف کائولن ارس
تاریخ اجرا:
1399
محل پروژه:
جلفا - منطقه آزاد
طراح:
دکتر مجید قندچی

درباره پروژه

سیستم اتوماسیون واحد آبرسانی، سیستم کنترل کوره و کنترل خط تولید پروژه احداث کارخانه پتوی نسوز