شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

پروژه:
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان
تاریخ اجرا:
1399
محل پروژه:
شوش دانیال(ع)
طراح:
دکتر مجید قندچی

درباره پروژه

سیستم رکوردر دیجیتالی بدون کاغذ جومو برای دمای استریل شیر