شرکت شیرپاستوریزه پگاه زنجان

پروژه:
شرکت شیرپاستوریزه پگاه زنجان
تاریخ اجرا:
1398
محل پروژه:
زنجان
طراح:
مهندس عباس رضایی آشتیانی

درباره پروژه

تعویض سیستم CPU 315 پروفیباس دستگاه CIP مرکزی خط تولید شیر پاستوریزه