داروسازی شهید قاضی

پروژه:
شرکت داروسازی شهید قاضی
سال اجرا:
1394
محل پروژه:
تبریز
طراح:
دکتر مجید قندچی

درباره پروژه

اصلاح مدارآب کولینگ حذف شیرهای کنترل پروپورشنال و ها و جایگزینی zone تجمیع یک والو سامسون به موازات والو برای مرحله Angle-Seat هیتینگ و استریل اتوکلاو تونلی 20 هزار لیتری شماره